Menu

Wywłaszczenie nieruchomości

Na czym polega wywłaszczenie nieruchomości? Jakie są przesłanki  wywłaszczenia nieruchomości?

header photo

Wywłaszczenie nieruchomości - porady prawne

Jakie są powody rozpoczęcia procesu wywłaszczania?

Wkraczając w ten temat, trzeba wiedzieć, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 21 gwarantuje ochronę własności i prawa dziedziczenie. Istnieją jednak od tego wyjątki, gdy jest to możliwe ze względu na dobro publiczne i właściciel wówczas otrzymuje rekompensatę. I ta nieruchomość zostaje przejęta na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz danego samorządu terytorialnego. Celem może być wybudowanie strategicznej drogi lub autostrady, bądź budynku użyteczności publicznej jak na przykład szkoła.

W tym celu państwo lub samorząd będą chciały przejąć kluczowy teren, by wykonać cel wynikający między innymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wywłaszczenie może być tylko możliwe, jeżeli zamierzenie nie może być dokonane w inny sposób niż przez zabranie lub ograniczenie praw do nieruchomości oraz te prawa nie mogą być zyskane w drodze umowy.

Wywłaszczenie nieruchomości- jak przebiega?

Pierwszym etapem są rokowania o nabycie nieruchomości, w których są ustalone warunki wywłaszczenia oraz odszkodowania. Jeżeli obie strony się zgodzą, może zostać ustalana nieruchomość zamienna np. jeżeli osoba, której posesja z domem zostaje wywłaszczona, otrzymuje ona działkę pod zabudowę domu. Podaję się tę informację przez starostę, by w terminie do dwóch miesięcy osoby, które mają roszczenia do konkretnego terenu, mogły dołączyć do rokowań. Na końcu dokonuje się wpisu w księdze wieczystej, na wniosek starosty lub samorządu.

Wywłaszczenie nieruchomości może dotyczyć jej całości lub części. W drugim wypadku, jeżeli właściciel stwierdzi, że dalsze użytkowanie będzie znacząco utrudnione przez brak reszty terenu, na żądanie właściciela lub użytkownika Skarb Państwa, lub gmina, powiat lub województwo dokonują wykupu reszty nieruchomości, gdyby nie udałoby się sprzedać jej prywatnie. Ustalona kwota w rokowaniach przez rzeczoznawcę majątkowego zostaje jednorazowo wypłacona w terminie do 14 dni od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu została wydana.